Tiddy SÖderlund - Måleri"Jag eftersträvar det dynamiska mötet
mellan färg och form

mellan enkelhet och ärlighet"

Välkommen till galleriet!