Om Tiddy Söderlund

- Sparsmakad komposition
- Nyanserad harmoni


Tiddy Söderlund föddes i Skåne.
Hon har alltid målat.

Efter två år på konstskolan i Sollentuna norr om Stockholm fortsatte Tiddy på den s k tisdags- o fredags akademien och på kurser på bl.a Gerlesborgs skolan och utomlands.

Det är ett ungt och sökande måleri som Tiddy utvecklar från tidigare mer naturalistiskt avbildande till bilder, där hus och natur blir byggstenar i en fri bildkomposition.

Tiddy Söderlund arbetar i olja på duk i en harmonisk färgskala. Förenklingar och reduktioner lämnar ibland en sparsmakad komposition som får något av barns naturliga förmåga att koncentrera framställningen i bild till det väsentliga. Främst den nyanserade färgblandningen och förmågan att hålla ihop bilderna gör det till ett alltmer personligt och moget måleri.

Tiddy Söderlund känns fri i sitt bildskapande och har släppt konventionerna i sitt kraftfulla arbete utan materialskräck eller rädsla för att låta egna impulser styra hand och öga.


Skrivet av Lena Grafström Galleri 17, Stockholm